hledání



tagy



jazyky

perl 13
php 299
text 40
xml 7
css 3
javascript 4
python 3
bash 3
m68k 2
csharp 2
java 18
java5 1
html4strict 9
plsql 1
smalltalk 2
smarty 1
tsql 1
mirc 1
freebasic 1
haskell 1
blitzbasic 1
matlab 1
snippet generovani grafu »

poslední pasty

http://www.rogerlinks.com/

  1. Вчера беше одбележан денот на образованието во целата наша република. Во Охрид, градот на брегот, Охридското езеро посебно беше презентирано за можностите за школување на средношколците и идните студенти на факултетот за туризам и царина. Презентираа самите студенти, а во салата „Биљанини Извори“
Tagy:
php 1 řádků | 2011-03-18 12:09:03