hledánítagyjazyky

perl 13
php 299
text 40
xml 7
css 3
javascript 4
python 3
bash 3
m68k 2
csharp 2
java 18
java5 1
html4strict 9
plsql 1
smalltalk 2
smarty 1
tsql 1
mirc 1
freebasic 1
haskell 1
blitzbasic 1
matlab 1
snippet generovani grafu »

poslední pasty

Страјк - Кутија

Страјк...
  1. Конечно heart и hard core на едно исто место, брутално искрено, рамо до рамо со Сафизам на САФ од пред многу години, Кутијата на Страјк издадена минатата година започнува со силни македонски рими уште во самото интро, и ни овозможува патување низ суровата реалност на самиот автор, аналогна со реалноста на многу млади луѓе во Македонија. Премиерен соло албум на изведувачот, после изданието како член на дуото СТР2 пак ни доловува директна нарација од прво лице во повеќето текстови, и совршено, дури вознемирувачко редење на рими во трето. Темите опфатен
Tagy:
php 4 řádků | 2012-10-05 12:39:49