Извештај од Октомвриску

Подземан Ефект

stáhnout snippet
zobrazení: SyntaxHighlighter | GeSHi | Holý text
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/48kocd1z7m/01_.mp3">Увод у Подземје</a><br/>   
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/n978fn5nu9/02_.mp3">Подземан Стил</a><br/>   
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/b9ql80a5hu/03_.mp3">Како стоив ствари</a><br/>   
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/9tp65ce4u4/04_.mp3">Тврдокорни на Микрофон</a><br/>   
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/l4i7b2j2z4/05_100_.mp3">100 % Реално</a><br/>   
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/tl46r88t46/06_.mp3">Стиховни Факти</a><br/>   
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/41xm6o318a/07_.mp3">Џабе ви е све</a><br/>   
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/2fe3703p2o/08_.mp3">Лиричке Вештине</a><br/>   
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/79i81q0876/09_.mp3">Ем Си Свакодневно</a><br/>   
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/okxqz3p5b5/10_.mp3">Хардкор до Коску</a><br/>   
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/lc9ii1npmn/11_.mp3">Тотална Доминација</a><br/>   
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/fo5f9sc65n/12_.mp3">Не ни га Сфаќав Филм</a><br/>   
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/327z3v2qm5/13_.mp3">Услови Нула</a><br/>   
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/08qpvfddj5/14_.mp3">Што се дешава</a><br/>
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/dcysr2k069/15_.mp3">Да ти ебу детство</a><br/>   
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/3qd07zca1o/16_.mp3">С'с тек на време</a><br/>   
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/hwcn2e9y1i/17_remix_.mp3">Презентација на Кумановски Рап</a><br/>   
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/52e3o8qk1x/18_.mp3">Слободан Рецитат</a><br/>   


Tagy:
php 19 řádků | 2012-10-09 10:34:46