Автобиографија

Мики Растаман

stáhnout snippet
zobrazení: SyntaxHighlighter | GeSHi | Holý text
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/7s678m727w/01_track_1.mp3">Интро</a><br/>  
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/d7axl5272c/02_track_2.mp3">Проблем со Вошките од Кучката</a><br/>
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/x2o0r509kb/03_track_3.mp3">White Widow - Белата Вдовица</a><br/>  
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/k5n035rey1/04_track_4.mp3">Неделен Трип</a><br/>  
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/8o4534r8kf/05_track_5.mp3">Абортус</a><br/>  
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/9cl54ph5h4/06_track_6.mp3">Само Џоинт и Пиво</a><br/>  
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/9dzrtk0fod/07_track_7.mp3">Кучешки Живот</a><br/>  
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/uasuw5weky/08_track_8.mp3">Добрата Страна на Приказната</a><br/>  
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/ep8777lll4/09_track_9.mp3">Лошата Страна на Приказната</a><br/>  
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/9kls77ig52/10_track_10.mp3">Живот Жими Курот</a><br/>  
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/erl1hypz4o/11_track_11.mp3">Приказната за Стариот Растаман</a><br/>  
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/qzfktkt03t/12_track_12.mp3">Глас</a><br/>  
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/phj38rhdja/13_track_13.mp3">Ченто Репрезент</a><br/>  
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/uif9rl7p3b/14_track_14.mp3">Рап од Фотокопир</a><br/>  
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/1jln7tc567/15_track_15.mp3">Џандарски Филмови</a><br/>  
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/14uqjm7iw8/16_track_16.mp3">Приказната за Стариот Растаман (ICE6REMIX)</a><br/>  
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/42xunz9d0w/17_track_17.mp3">Само Џоинт и Пиво (со Жиле и Вали) (МКЦ Верзија)</a><br/>  


Tagy:
php 18 řádků | 2012-10-08 23:35:41