Не знаеш што е тоа човек

FxPxOx

stáhnout snippet
zobrazení: SyntaxHighlighter | GeSHi | Holý text
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/m0de79l5hb/01_-_-_-_-_-_-_t_-_-_t_t_-_t_t_t_t_t_.mp3">Можам да замислам што ќе се случи</a><br/>
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/9d1fj8kbp9/02_-_-t_-_t_t_t_-t_-.mp3">Дали гледаш, дали слушаш?</a><br/>
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/eo66p6b4yp/03_t_-_-_t_t_-_-_t_t_-.mp3">Вечна транизиција</a><br/>
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/0334bwaaon/04_-_t_-_t_-_17-_77-_99.mp3">Денес не сме '17/'77/'99</a><br/>
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/bt55ad0f50/05_t_-_-_-t_-t_-_-_-.mp3">Време е да пораснам</a><br/>
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/rce22b9ahg/06_-t_t_t_-t_-_t_-_-_-_-_-_-_-t_-t_.mp3">Партијата ти кажа за кого да гласаш</a><br/>
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/c1xp444q49/07_-t_t_t_-_-_-_.mp3">Јас сум од племе</a><br/>
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/3i4xb07gn7/08_t_t_t_-_t_-_.mp3">Виртуелен крал</a><br/>
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/z4wnly5tus/09_t_-_-_-_t_-_.mp3">Алфа мажјак</a><br/>
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/q4i38ua1tt/10_-t_-_-.mp3">Тврдина</a><br/>
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/1zkdaot14z/11_t_t_t_t_t_-_.mp3">Другите се криви</a><br/>
<a href="http://k006.kiwi6.com/hotlink/n7b02p5mzr/12_-_-t_t_-_-t_-_t_.mp3">Секогаш ќе ме мразиш</a><br/>


Tagy:
php 13 řádků | 2012-10-15 00:44:58